våre PROsJEKTER

Siden 2008 har Jotne Mobility bidratt i ulike prosjekter, alt fra anskaffelser, ombygginger og reparasjoner for jernbane og sporvei. Vår ekspertise og tjenester er oppdaterte og i samsvar med krav og forventninger. Her er noen av våre prosjekter.