Samhandling for fremtidens transportløsninger

Vårt mål er å bidra til å skape effektive, pålitelige og fremtidsrettede transportsystemer som gir fordeler både for samfunnet og miljøet.

VÅRE TJENESTER

Vi bidrar til en funksjonell, trygg og kostnadseffektiv mobilitet

Vi utfører teknisk prosjektledelse fra start til slutt. Dette innebærer utarbeidelse av design, veiledning i henhold til krav og standarder. Ressurs optimalisering og forbedring av produkter og tjenester. Rådgivning innen tekniske systemer som forlenger levertid og reduserer vedlikeholdskostnader for ditt produkt.

VÅRE PROSJEKTER

Noen av våre prosjekter

Siden 2008 har Jotne Mobility bidratt i ulike prosjekter, alt fra anskaffelser, ombygginger og reparasjoner for jernbane og sporvei. Vår kompetanse og tjenester er oppdatert og i henhold til krav og forventninger.

BLIR deres prosjekt VÅRT NESTE SAMARBEId?

Gjennom et over 40 år gammelt tradisjonsrikt eierskap har vi vår identitet forankret i verdiene tillit, utvikling og trygghet, kvalitet og etterrettelighet. Sammen bygger vi en fremtid basert på tradisjon og innovasjon.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE