TJENESTEr

Jotne Mobility tilbyr rådgivende konsulenttjenester innen en rekke ulike fagområer. Avhengig av kundens behov vil oppdragene kunne utføres in-house hos Jotne Mobility eller ute hos oppdragsgiver i prosjekt eller linjeorganisasjon.

vår kompetanse - dine løsninger

Vi utforsker muligheter og planlegger transportløsninger for fremtiden - samtidig som vi bidrar til gode drift- og vedlikeholdsløsninger for nytt og eksisterende materiell eller anlegg. Vårt team består av eksperter innen mobilitet og skinnegående transport og ingeniører med samhandling og løsning i fokus. Sammen driver vi innovasjon og jobber mot en mer fremtidsrettet mobilitet.
VÅRE TJENESTER

teknisk prosjektledelse

Teknisk prosjektledelse er kombinasjonen av teknisk ekspertise med ledelseskompetanse for å planlegge, koordinere og styre tekniske prosjekter fra start til slutt. En teknisk prosjektleder skal forstå tekniske detaljer og krav i prosjektet, samtidig som man har fokus på god samhandling mellom disipliner, fremdrift og budsjett. Våre medarbeidere har høy teknisk kompetanse og erfaring fra denne typer roller i mange ulike prosjekt.

VÅRE TJENESTER

ledelsesbistand innen rams, kvalitet og sikkerhet

RAMS står for pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet og er en systematisk arbeidsprosess som sikrer disse kvalitets- og sikkerhetsfaktorene. Sikkerhetsledelse skal ivareta liv, helse og materielle verdier mens kvalitetsledelse søker å kontinuerlig forbedre og imøtekomme kunders forventninger til produktet eller tjenesten. Vi har lang erfaring innen RAMS og ledelsesfunksjoner for kvalitet og sikkerhettjenester fra ulike prosjekter og kan tilby høy kompetanse innen feltet.

VÅRE TJENESTER

Vedlikeholdsstyring

Vedlikeholdsstyring skal sørge for at eiendeler, materiell, anlegg og utstyr fungerer effektivt, sikkert og pålitelig over tid. Dette innebærer planlegging, datainnsamling, analyser og valg av vedlikeholsstrategier. Vi tilbyr bistand med en kombinasjon av kompetanse innen ulike vedlikeholdssystemer, tekniske anlegg og vedlikeholdsmetodikker.

VÅRE TJENESTER

Digitalisering og     teknologinnovasjon

Digitalisering handler om å gjøre ting enklere og endrer hvordan vi lever og jobber. Bedre og mer tilgjengelig data gir oss rask tilgang til informasjon som gjør oss i stand til å ta gode beslutninger raskere. Dette gir mange fordeler, inkludert økt effektivitet, kostnadsbesparelser og forbedret kommunikasjon. Vi kan tilby bistand med høy kompetanse innen fagområdet og erfaring fra ulike utvikling- og innovasjonsprosjekt.

VÅRE TJENESTER

asset management

Asset management er ledelse og styring av en bedrifts eiendeler, anlegg og utstyr. Det benyttes her programvareløsninger for å ha oversikt over deler og komponenter i anlegget. Asset management ivaretar anleggets effekt og verdi i et livsløpsperspektiv. Vår kombinasjon av teknisk kompetanse og erfaring fra en rekke ulike asset managements-systemer gjør at vi raskt setter oss inn i kundens utfordringer.

VÅRE TJENESTER

Design, konstruksjon og     beregning

Designfasen er fasen hvor ideer, konsepter og visjoner blir omsatt til konkrete planer og tegninger. Innenfor designprosessen vurderes funksjonelle behov, estetiske hensyn, bærekraftigprinsipper og tekniske detaljer. Vi tilbyr bistand innen mange ulike designoppgaver, fra komplette nydesign til redesign av eksisterende komponenter.

VÅRE TJENESTER

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering omfatter organisering, lagring, versjonshåndtering og vedlikehold av alle typer dokumenter og informasjon. Det benyttes ulike dokumentstyringsverktøy hvor systemene er spesialdesignede programvareløsninger som gir mulighet til å administrere alle aspekter ved dokumenthåndtering. Vi tilbyr bistand med kompetanse innen en rekke ulike dokumenthåndteringssystemer og har erfaring fra bruk av disse i ulike linjeorganisasjoner og prosjekt.

VÅRE TJENESTER

Logistikk og delehåndtering

Logistikkstyring og delehåndtering er nøkkelkomponenter i en effektiv forsyningskjede og en viktig del av driften for mange organisasjoner. Logistikkstyring tar sikte på å optimalisere komponenters tilgjengelighet i en driftsituasjon. Vi tilbyr bistand med høy kompetanse innen fagfeltet, både fra komponenter i tekniske anlegg og materiell, samt logistikkstyring.