tiårets største t-baneutbygging

Prosjektering av Fornebubanen

Fornebubanen er en ny T-banestrekning som strekker seg fra Majorstuen til Fornebu. Banen vil bli ca 8 km lang med 6 stasjoner og bygges i sin helhet under bakken. Jotne Mobility har i prosjektet bistått med prosjektering og prosjekteringsledelse - og har med sin kompetanse et sterkt fokus på helhetlige designløsninger, samhandling mellom alle prosjekterende fag og effektive driftsforhold hos sluttbruker. Jotne Mobility jobber her tett med COWI og Multiconsult i Prosjekteringsgruppen Fornebubanen (PGF). Les mer under innsikt.

FAGOMRÅDE

Prosjektering av Fornebubanen

ÅR

2023

KATEGORI

T-BANE

LOKASJON

FORNEBU

Bilde : Zaha Hadid Architects og A_Lab
PROJEKTER