ARTIKKEL

Fornebubanen - nyere tids største T-bane-utbygging

Fornebu har i mange år vært et område i vekst med stor aktivitet, både for næringslivet og bolig utvikling. Med tusenvis av reisende til og fra Fornebu daglig, har området lenge hatt behov for en bærende kollektivløsning.

Bilde : Zaha Hadid Architects og A_Lab

Ryggraden i byutvikling på Fornebu

Fornebubanen vil supplere det eksisterende T-banenettet fra Majorstuen til Fornebu og utbyggingen er den største utvidelsen av T-banen siden 1960- og 70-tallet. Banen vil bidra til en helhetlig styrking av kollektivtilbudet i Oslo-området og med en kapasitet på ca 8000 reisende i timen vil Fornebubanen bli en effektiv avlastning for veinettet.

Banen vil være ryggraden i utviklingen av Fornebulandet som skal utbygges med flere tusen nye boliger og arbeidsplasser - og det skal legges til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs traseen.

.

Bilde : © 2020 Nightnurse Images, Zürich
Bilde : © 2020 Nightnurse Images, Zürich
Bilde : Zaha Hadid Architects og A_Lab
Fremtidsrettete løsninger

Banen vil bli 8 km lang og vil i sin helhet ligge under bakken. Det vil bli seks underjordiske stasjoner; Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. På Fornebu skal det bygges stasjon og driftsbase for togmateriell. Basen vil bestå av et bygg på om lag 45.000m2 med hensettingsspor, verksted, administrasjonsfasiliteter mm. Banen vil få det nye signalsystemet CBTC og prosjekteringen har hatt fokus på smarte og fremtidsrettede løsninger som legger til rette for en best mulig trafikkavvikling.

Engasjert fagressurs

Jotne Mobility har i prosjektet bidratt med prosjektering og prosjekteringsledelse - og har med sinkompetanse hatt et sterkt fokus på helhetlige designløsninger, samhandling mellom alle prosjekterende fag og effektive driftsforhold hos sluttbruker. I en tidlig fase av prosjekteringen ble ulike konsepter utviklet og silt for så å optimalisere valgte løsning. Jotne Mobility jobbet her tett med COWI og Multiconsult i Prosjekteringsgruppen Fornebubanen (PGF).

Er du interessert i å vite mer om dette prosjektet - ta kontakt