Nye fjerntog N10

Jotne Mobility har vært engasjert i flere faser i Nye fjerntog prosjektet. I tidlig fase bisto vi med jernbane- og prosjektfagligbistand innenfor dokumentasjon og spesifikasjoner. I gjennomføringsfasen bistår vi nå med jernbane faglig ressurs som leder prosjektets kvalitets- og HMS-arbeid. Norske tog bistås i tillegg av Jotne Mobility med ressurser innenfor RAMS- og godkjenningsprosesser gjennom vårt samarbeid med Certifer Solutions.

FAGOMRÅDE

Nye fjerntog N10

ÅR

2023

KATEGORI

TOG

LOKASJON

NORGE

Bilde : Stadler
PROJEKTER