ARTIKKEL

Nye trikker for hovedstaden

Oslos befolkning vokser og dermed også behovet for kollektivtransport. Trikken spiller en viktig og sentral rolle for å ta veksten i kollektivtrafikken og for å legge til rette for videre byutvikling.

Foto : Ruter AS

Total trikkeoppgradering og spansk leverandør


Prosjektet med å anskaffe nye trikker ble startet opp i 2015. Parallelt med å finne den beste leverandøren ble trikkens spor og vedlikeholdsbaser oppgradert – for å best mulig legge til rette for de nye vognene. Spanske CAF ble valgt som leverandør og trikken fikk navnet SL18 - etter året for kontraktssignering. Tilsvarende trikker går i dag i trafikk i byer som Birmingham, Edinburgh Budapest og Freiburg.

Foto : Ruter AS
Foto : Ruter AS
Foto : Sporveien AS
Moderne teknologi

SL18 er en moderne universielt utformet lavgulvstrikk med teknologi som gjør det mulig å utføre vedlikehold på en ny og mer effektiv måte. Med systemer for selvdiagonistisering holder trikken selv vedlikeholdspersonell oppdatert om feil og behov for ettersyn. I tillegg har trikken bedre passasjerkapasitet enn dagens materiell. SL18 ble satt i trafikk i 2022 og innen utgangen av 2024 skal 87 nye trikker være på plass i hovedstaden.

Engasjert fagressurs

Jotne Mobility har i prosjektet hatt fokus på å sikre en god kvalitet i tilbudsevaluering og forhandlinger, og et godt samspill med alle faggrupper hos Sporveien i dette arbeidet. Gjennom design-, produksjon- og testfasene har det vært viktig med tett oppfølging av alle tekniske systemer og å sikre et godt vedlikeholdsregime med en komplett grunndokumentasjon. Før mottatte vogner ble tatt i bruk i Oslo har Jotne Mobility bidratt med teknisk rådgiving, avklaringer rundt grensesnitt med infrastrukturen, samt tilrettelegging for overføring av prosjektet til Sporveiens linjeorganisasjon.

Er du interessert i å vite mer om dette prosjektet - ta kontakt